Top menu

Right menu

Užívateľ

Môj profil

Nie ste prihlásený.

Nákupný košík

Obsah košíka

Váš košík je prázdny.


Informácie

Základné obchodné podmienky

Informácie pre zákazníkov a základné obchodné podmienky.

Údaje obchodníka

Spoločnosť: Tixy s.r.o. (ďalej aj ako iba "Spoločnosť")
Sídlo spoločnosti: Studenohorská 22, 841 03 Bratislava
IČO: 46119418, DIČ: 2023237348
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, vložka číslo 71988/B
E-mailová adresa: support@tixy.sk

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť sprostredkúva a zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie organizátora, a to prostredníctvom vlastného predajného systému. Ako sprostredkovateľ zabezpečuje predaj vstupeniek na podujatia v prospech organizátora a zároveň v jeho mene prijíma od záujemcov platby za vstupenky a tovar. Zakúpením vstupenky vstupuje jej majiteľ do právneho vzťahu priamo s organizátorom podujatia. Spoločnosť nezodpovedá za konanie, zmenu či zrušenie podujatia. Právny vzťah medzi organizátorom podujatia a majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného podujatia, prípadne pokyny organizátora.

Informácie o zmene alebo zrušení podujatia môžu byť uverejnené na stránke www.tixy.sk. Zodpovednosť za poskytnutie takýchto informácií má organizátor podujatia.

Služby a tovar

Registrovaný zákazník môže zakúpiť nasledovné služby alebo tovar:

 • vstupenky na hudobné a iné podujatia
 • produkty alebo služby vybraných partnerov ako napr. digitálny obsah, CD, DVD, merchandise a pod.
 • ubytovanie samostatne alebo v balíkoch spolu so vstupenkami či produktami alebo službami iných partnerov
 • dopravu samostatne alebo v balíkoch spolu so vstupenkami či produktami alebo službami iných partnerov

Majiteľ vstupenky jej kúpou vstupuje do zmluvného vzťahu s organizátorom daného podujatia.

Všetky objednávky potvrdené a zaplatené registrovaným zákazníkom nemôžu byť z vôle Spoločnosti zrušené alebo zmenené bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Registrácia zákazníka

Každý zákazník sa pred prvým nákupom musí zaregistrovať. Ako povinné údaje musí uviesť svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Všetky údaje musia byť vyplnené pravdivo. Ak registráciu uskutoční prostredníctvom služby Prihlásiť sa cez Facebook, tieto údaje budú získané priamo z účtu používateľa na Facebooku. Svoje osobné údaje si môže zákazník meniť kedykoľvek v sekcii Môj profil. V prípade použitia Prihlásenia sa cez Facebook je používateľ povinný si tieto údaje skontrolovať v sekcii Môj profil a prípadne upraviť, ak sú nesprávne.

Zrušenie registrácie je možné písomnou žiadosťou zaslanou na e-mailovú adresu support@tixy.sk. O zrušení registrácie bude zákazník informovaný najneskôr do 48 hodín od zaslania žiadosti.

Platba

Platiť za objednané služby a tovar je možné nasledovne:

 • na internete prostredníctvom platobných systémov
  • TatraPay od Tatra banky a.s.
  • ePlatby od VUB banky a.s.
  • SporoPay od Slovenskej sporiteľne a.s.
  • WEBpay od Sberbank Slovensko a.s.
  • UniPlatba od UniCredit Bank Slovakia a.s.
  • ČSOB Platobné tlačidlo od Československej obchodnej banky a.s.
 • na internete prostredníctvom platobnej karty MasterCard, VISA a American Express. Ku konečnej cene bude pripočítaný servisný poplatok, ktorého výška bude uvedená ako samostaná položka v objednávke. Zákazník môže použiť uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Službu zabezpečuje PayPal.
 • na internete postredníctvom registrovaných používateľov služby PayPal. Ku konečnej cene bude pripočítaný servisný poplatok, ktorého výška bude uvedená ako samostaná položka v objednávke.
 • prevodným príkazom na účet vedený v Tatra Banka a.s., alebo pri platbe z Českej republiky na účet vedený vo Fio banka a.s. Ku konečnej cene bude pripočítaný servisný poplatok vo výške 4 % z ceny objednávky.

Všetky ceny sú uvádzané v € (v eurách) vrátane DPH.

Zabezpečenie transakcie

Všetky informácie prenášané v rámci platobných transakcií sú zabezpečené šifrovaným spojením tretích strán, ktoré dané transakcie poskytujú.

Záruka bezpečnosti poskytnutých údajov

Informácie, ktoré zákazník poskytne prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia služieb Spoločnosti a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytnúť kontaktné informácie zákazníkov organizátorovi podujatia, ktorého podujatie alebo produkty si zákazník zakúpil, a to len za účelom organizácie daného podujatia alebo doručenia služieb a tovaru.

Spôsob doručenia

 • vstupenky na podujatia sú dostupné online, hneď po zaplatení zákazníkom, prostredníctvom vlastnej tlače na hárok kancelárskeho papiera formátu A4
 • tovar (napr. oblečenie, CD, DVD) je doručovaný na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke

Zodpovednosť Spoločnosti

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za straty tovaru spôsobené poštou.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za stratu informácie o nákupe vstupenky na podujatie, ak k nej dôjde v dôsledku zlyhania techniky/technológie na strane zákazníka alebo operátora mobilného spojenia či internetového pripojenia, ktorých zákazník využíva.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za zmenu alebo zrušenie podujatia zo strany organizátora.

Reklamácie

Reklamovať zakúpené a zaplatené služby a tovar (napr. vstupenky na hudobné podujatia, oblečenie, CD, DVD) je možné písomne a to (a) zaslaním doporučeného listu na adresu Spoločnosti, alebo (b) zaslaním e-mailu na adresu support@tixy.sk. Peniaze po kladnom vybavení reklamácie budú doručené bankovým prevodom na zákazníkom určený bankový účet a to najneskôr do 30 dní odo dňa kladného vybavenia reklamácie. V prípade zrušenia alebo zmeny termínu podujatia je nutné reklamovať zakúpené služby a tovar u jeho organizátora.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis nájdete na e-mailovej adrese support@tixy.sk. Prosím uveďte v e-maily Vaše kontaktné informácie, na základe ktorých Vás budeme najneskôr do ďalšieho pracovného dňa kontaktovať.