Top menu

Right menu

Užívateľ

Môj profil

Nie ste prihlásený.

Nákupný košík

Obsah košíka

Váš košík je prázdny.


Informácie

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane súkromia a osobných údajov poskytovaných užívateľmi.

Zhromažďovanie, použitie údajov a registrácia užívateľov

Každý užívateľ, ktorý plánuje využívať služby spoločnosti Tixy s.r.o., ktoré ponúka webová stránka www.tixy.sk, je povinný vyplniť registračný formulár a vytvoriť si užívateľské meno a heslo. Povinné údaje požadované od zákazníka pri registrácii sú: meno, priezvisko a emailová adresa. Môže tak urobiť aj prostredníctvom služby Prihlásiť sa s Facebookom, pričom tieto údaje budú získané priamo z účtu používateľa na Facebooku. V tomto prípade je používateľ povinný si ich skontrolovať v sekcii Môj profil a prípadne upraviť, ak sú nesprávne.

Tieto údaje budú použité len za účelom nadviazania kontaktu so zákazníkom v súvislosti so službami ponúkanými prostredníctvom webovej stránky www.tixy.sk, o ktoré zákazník prejavil záujem.
Na základe údajov, ktoré nám zákazník poskytol, obdrží uvítací e-mail za účelom overenia jeho užívateľského mena a hesla a aktivácie užívateľského konta. Ak si zákazník želá, aby sme mu zasielali e-mailový newsletter, objedná si tieto služby samostatne prostredníctvom sekcie Môj Profil. Zákazník má tiež možnosť odmietnuť príjem e-mailového newslettra a to prostredníctvom sekcie Môj Profil.

Spoločnosť Tixy s.r.o. je výhradným vlastníkom údajov zhromaždených na www.tixy.sk a tieto neposkytuje tretím osobám, s výnimkou v prípadoch, kedy je to nutné pre zrealizovanie objednávky – napr. zaplatenie alebo doručenie objednaného tovaru či služby.

Objednávky

Pri zakúpení vstupenky alebo inej služby vyžadujeme od zákazníka osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, adresu trvalého pobytu a adresu doručenia. Tieto údaje budú použité len v zmysle realizácie objednávky zákazníka.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje poskytujeme tretím osobám výhradne v prípade, že je to nutné pre zrealizovanie objednávky, napr. zaplatenie alebo doručenie objednaného tovaru či služby.

Zverejnenie údajov

Vyhradzujeme si právo zverejniť Vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon a v prípade nevyhnutnosti ochrany našich práv a/alebo v prípade súdneho konania, nariadenia súdu alebo procesov na našej webovej stránke v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Logovacie súbory

Určité informácie, napr. IP adresy, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, výstupové stránky, operačný systém, údaj o dátume/čase a click stream data, evidujeme automaticky a uchovávame ich v tzv. logovacích súboroch. Uvedené informácie neidentifikujú konkrétneho užívateľa a sú využívané len pre potreby marketingu.

Cookies

Cookie sa nazýva súbor uložený na zákazníkovom počítači, ktorý uchováva určitý typ záznamov. Počas návštevy zákazníka na www.tixy.sk sa informácie uložené v cookies párujú s osobnými údajmi zákazníka. Cookies sa používajú napr. na uchovanie hesiel zákazníka tak, aby ich nemusel vkladať nanovo. Zákazník môže odmietnuť používanie cookies pričom môže naďalej používať webovú stránku v obmedzenej forme.

Zmena osobných údajov

Ak zákazník potrebuje upraviť osobné údaje, má možnosť tak urobiť v sekcii Môj Profil.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek pozmeniť spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov. Ak dôjde k zmene spôsobu ochrany osobných údajov, budú tieto zverejnené na www.tixy.sk. V prípade uskutočnenia zásadnejších zmien v zabezpečení ochrany osobných údajov bude zákazník na túto skutočnosť upozornený e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.